Skip to content

Print Rhedeg i Paris (Bach)

£75.00

  • Print giclée proffesiynol ar bapur celf archifol o safon uchel
  • Cynnwys geiriau anthem yr Ewros gan yr Anrhefn (yna Candelas), ‘Rhedeg i Paris’ (Hawlfraint ©Rhys Mwyn/Sion Sebon)
  • Mesur tua 21″ x 12″ yn cynnwys y border gwyn
  • Wedi ei arwyddo gan yr artist
  • Rhediad agored
  • Bydd y print yn cael ei bostio wedi ei rholio mewn tiwb cardfwrdd caled
  • Opsiwn print yn unig yw hwn (nid yw’n cynnwys mownt na ffram)

P&P am ddim gyda’r eitem hwn.

Noder: Os hoffech y print wedi ei fowntio a fframio, cysylltwch cyn prynu. Bydd fel arfer angen aros ychydig wythnosau a chasglu o ardal Pontarddulais. Mae hefyd opsiwn mwy o faint o’r print hwn ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

1 in stock