Print ‘Preseli’ (Blaen- archebiad / Pre-order)

£70.00

PWYSIG / IMPORTANT: Rydych yn blaen-archebu ar gyfer bod gyda’r cyntaf i dderbyn y print hwn pan fydd stoc yn cyrraedd i fewn ddiwedd Mai, dechrau Mehefin / You are pre-ordering to be with the first to receive this new print when stock arrives at the end of May, beginning of June.

Print giclée proffesiynol ar bapur celf archifol o safon uchel

  • Delwedd o Garreg Waldo
  • Cynnwys ambell gwpled o eiriau’r gerdd ‘Preseli’ gan y bardd Waldo Williams
  • Mesur tua 17.5″ x 14″ yn cynnwys y border gwyn
  • Wedi ei arwyddo a rhifo gan yr artist
  • Rhediad cyfyngedig o 100
  • Bydd y print yn cael ei bostio wedi ei rholio mewn tiwb cardfwrdd caled
  • Opsiwn print yn unig yw hwn (nid yw’n cynnwys mownt na ffram)

P&P am ddim gyda’r eitem hwn.

Noder: Os hoffech y print wedi ei fowntio a fframio, cysylltwch cyn prynu. Bydd fel arfer angen aros ychydig wythnosau a chasglu o ardal Pontarddulais.