Print ‘Anfonaf Angel’

£10.00

  • Print maint A4
  • 1 0 6 cynllun yng Nghyfres Enfys Orielodl
  • Yn seiliedig ar eiriau Hywel Gwynfryn
  • Delwedd wedi ei argraffu’n broffesiynol ac gerdyn gwyn, llyfn
  • £5 o werthiant pob print yn mynd i helpu’r NHS (Elusen Iechyd Bae Abertawe)

 

  • A4 sized print
  • 1 of 6 designs in Orielodl’s Rainbow Series
  • Based on words by Hywel Gwynfryn
  • Image professionally printed on smooth, white card
  • £5 from the sale of each print will go to help the NHS (Swansea Bay Health Charity)

P&P am ddim am yr eitem hwn