Skip to content

Pecyn Cardiau Lliwgar A3 ‘Cymeriadau Chwedlau, Straeon a Hanes Cymru’

£45.00

  • Pecyn safonol o 20 delwedd lliwgar yn seiliedig ar gymeriadau chwedlau, straeon a hanes Cymru
  • Maint A3
  • Dyma fersiynau lliw delweddau’r Llyfr Lliwio ‘Cymeriadau Chwedlau, Straeon a Hanes Cymru’
  • Adnodd perffaith i ysbrydoli disgyblion i gymryd diddordeb yn y chwedlau a hanes Cymru
  • Gellir fframio’r cardiau a’u harddangos o gwmpas yr ysgol, eu defnyddio yn eu tro fel ‘Chwedl/Cymeriad y Mis’, eu rhoi mewn ffolder A3 a’u defnyddio fel llyfr lluniau mawr neu eu defnyddio i gefnogi gwaith lliwio/celf y disgyblion wrth iddynt ddefnyddio’r llyfr lliwio (sydd ar gael i’w brynu ar wahan)
  • Wedi eu hargraffu yn ‘matt’ (di-sglein) ar garden
  • Addas ar gyfer plant a phobl o bob oed
  • Noder: Mae pecyn o gardiau/posteri lliw maint A3 ar gael i gydfynd gyda’r llyfr lliwio yma. Chwiliwch amdano yn Siop y wefan.

PWYSIG: Ni ddylid llungopio na ail-gynhyrchu’r posteri/cardiau hyn heb ganiatad gan yr artist.

P&P am ddim ar gyfer yr eitem hwn