Skip to content

Llyfr Lliwio ‘Cymeriadau Chwedlau, Straeon a Hanes Cymru’

£15.00

  • Ail lyfr lliwio Orielodl
  • 20 llun gwreiddiol maint A4 yn seiliedig ar chwedlau, straeon a hanes Cymru
  • Lluniau yn cynnwys teitl a/neu geirfa o chwedlau/straeon cyfarwydd
  • Wedi ei argraffu ar un ochr yn unig fel bod modd tynnu llun allan
  • Papur trwchus o safon
  • Perffaith ar gyfer cefnogi lles a chreadigrwydd disgyblion o fewn y cwricwlwm newydd
  • Addas ar gyfer plant a phobl o bob oed
  • Noder: Mae pecyn o gardiau/posteri lliw maint A3 ar gael i gydfynd gyda’r llyfr lliwio yma. Chwiliwch amdano yn Siop y wefan.

PWYSIG: Llyfr at ddefnydd personol yw hwn. Nid oes hawl llungopio. Os hoffech brynu llyfr ar gyfer ysgol neu sefydliad addysgiadol, chwiliwch am Trwydded Llungopio + 1 copi o Lyfr Lliwio ‘Cymeriadau Chwedlau, Straeon a Hanes Cymru’ yn Siop y wefan. Mae ar gael am £50.

DISGOWNT ADDYSG: Os hoffech brynu set o 20+ o lyfrau ar gyfer eich hysgol, glwb neu sefydliad, cysylltwch cyn prynu am ddisgownt.

P&P am ddim ar gyfer yr eitem hwn