Print Grav

£89.95

Noder cyn archebu: Mae croeso i chi archebu’r print hwn nawr, ond nid oes sicrwydd y gwaiff e gyrraedd erbyn y nadolig. Os hoffech holi am ei statws cyn archebu, danfonwch neges breifat i Twitter @rhyspadarn neu dudalen Facebook Orielodl.

Please note before ordering: You are welcome to order this print now, but there is no guarantee that it will arrive before christmas. If you would like to check the status of this print before ordering, you may do so by sending a DM to @rhyspadarn on Twitter or by doing the same on Orielodl’s Facebook page.

  • Print giclée proffesiynol ar bapur celf archifol o safon uchel
  • Delwedd o gefnogwyr y Scarlets o flaen cerflun Ray Gravell a Pharc y Scarlets
  • Cynnwys geiriau’r gân draddodiadol ‘Sosban Fach’
  • Mesur tua 24″ x 16.5″ yn cynnwys y border gwyn
  • Wedi ei arwyddo a rhifo gan yr artist
  • Rhediad cyfyngedig o 93 (i gofio am fuddugoliaeth 9 – 3 Llanelli yn erbyn Seland Newydd yn 1972)
  • Bydd y print yn cael ei bostio wedi ei rholio mewn tiwb cardfwrdd caled
  • Opsiwn print yn unig yw hwn (nid yw’n cynnwys mownt na ffram)

P&P am ddim gyda’r eitem hwn.

Noder: Os hoffech y print wedi ei fowntio a fframio, cysylltwch cyn prynu. Bydd fel arfer angen aros ychydig wythnosau a chasglu o ardal Pontarddulais. Ni fydd posib fframio cyn y nadolig.

5 in stock