Skip to content

Print Calon Lân

£35.00

  • Print giclée proffesiynol ar bapur celf archifol o safon uchel
  • Cynnwys lyrics emyn draddodiadol Gwyrosydd, ‘Calon Lân’
  • Mesur tua 7″ x 7″ yn cynnwys y border gwyn
  • Wedi ei arwyddo a rhifo
  • Rhediad cyfyngedig o 75
  • Bydd y print yn cael ei bostio mewn amlen cefn caled
  • Opsiwn print yn unig yw hwn (nid yw’n cynnwys mownt na ffram)

P&P am ddim gyda’r eitem hwn.

Noder: Os hoffech y print wedi ei fowntio a fframio, cysylltwch cyn prynu. Bydd fel arfer angen aros ychydig wythnosau a chasglu o ardal Pontarddulais

1 in stock