Skip to content

‘Nos Sul a Baglan Bay’ (Gwreiddiol / Original)

£850.00

 • Darn gwreiddiol o baent acrylig ar gynfas
 • Cynfas yn mesur 32″ x 24″
 • Cyfanwaith yn dilyn gwaith fframio proffesiynol yn mesur tua 35″ x 27″
 • Delwedd o weithfeydd dur a thref Port Talbot o gyfeiriad yr M4
 • Cynnwys ychydig o eiriau cân hyfryd Huw Chiswell, ‘Nos Sul a Baglan Bay’
 • Wedi ei arwyddo gan yr artist
 • Yn ddelfrydol, ni fydd angen postio’r darn – byddai trefnu i gasglu o ardal Pontarddulais neu gyfarfod yn well o ystyried cost y darn. Os nad yw casglu’n opsiwn, plis ebostiwch rhyspadarn@hotmail.com cyn prynu
 • Original piece, acrylic paint on canvas
 • Canvas measures 32″ x 24″
 • Measures approx. 35″ x 27″ in a professional frame.
 • An image of Port Talbot and its steel works from the M4
 • Includes some of the words from Huw Chiswell’s wonderful song, ‘Nos Sul a Baglan Bay’.
 • Signed by the artist
 • Ideally, this piece will not be posted – arranging collection from Pontarddulais or a meeting will be better considering its value. If collection is not an option to you, please contact rhyspadarn@hotmail.com before buying.

Out of stock