Skip to content

Trwydded Llungopio + 1 copi o Lyfr Lliwio Cyntaf ‘Orielodl’

£50.00

Mae’r eitem hwn yn cynnwys:

  • Un copi o lyfr lliwio cyntaf Orielodl (12 llun)
  • Trwydded sy’n rhoi caniatad i chi lungopio lluniau’r llyfr ar gyfer disgyblion eich hysgol – caiff enw’r ysgol, dyddiad yr archeb a llofnod yr artist ei gofnodi y tu mewn i’r clawr.
  • Nid yw’n rhoi caniatad i chi rannu’r lluniau’n ddigidol o dan unrhyw amgylchiadau.
  • Noder: Nodwch enw eich hysgol/sefydliad yn y nodiadau wrth dalu neu gallwch ddanfon neges breifat i Drydar/Facebook/Instagram Orielodl.

DISGOWNT ADDYSG: Os hoffech brynu set o 20+ o lyfrau ar gyfer eich hysgol, glwb neu sefydliad, cysylltwch cyn prynu am ddisgownt.

P&P am ddim ar gyfer yr eitem hwn