Skip to content

Ffermio o Fore Gwyn Tan Nos

£30.00

  • Dwdl gwreiddiol wedi ei arwyddo gan yr artist
  • Cynnwys y geiriau ‘Ffermio o fore gwyn tan nos’
  • Pen du ar bapur celf trwchus
  • Wedi ei ddylunio i ffitio yn gyffyrddus tu fewn i wagle 20cm x 15cm (sef 8″ x 6″)
  • Noder: Mae marciau pensil ysgafn i ddangos ffiniau y llun – byddai croeso i chi rwbio rhain allan wrth osod eich llun yn eich ffram/mownt.
  • Original doodle signed by the artist
  • Includes the words ‘Ffermio o fore gwyn tan nos’ (‘Farming from early morning to late at night’)
  • Black pen on thick art paper
  • Designed to fit comfortably within a  20cm x 15cm (8″ x 6″) space
  • Note: There are light pencil marks to show the edges of the picture – you may easily rub these out when you fit your picture in a mount/frame.

P&P am ddim / Free P&P

1 in stock