Skip to content

‘Cwpan y Byd 2022’ (Gwreiddiol / Original)

£950.00

 • Darn gwreiddiol o baent acrylig ar gynfas
 • Cynfas yn mesur 32″ x 24″
 • Delwedd o gefnogwyr y Wal Goch a Chwpan y Byd, gyda chefndir o ddinas Doha yn Qatar
 • Cynnwys ychydig o eiriau cân swyddogol yr ymgyrch, ‘Yma o Hyd’ gan Dafydd Iwan
 • Wedi ei arwyddo gan yr artist
 • Prints hefyd ar gael o’r darn gwreiddiol hwn
 • Yn ddelfrydol, ni fydd angen postio’r darn – byddai trefnu i gasglu o ardal Pontarddulais neu gyfarfod yn well o ystyried cost y darn. Os nad yw casglu’n opsiwn, plis cysylltwch rhyspadarn@hotmail.com cyn prynu.
 • Mae’r darn wrthi’n cael ei fframio’n broffesiynol mewn ffram o onnen wedi ei staenio’n ddu. Mi fydd yn barod CYN y nadolig.
 • Original piece, acrylic paint on canvas
 • Canvas measures 32″ x 24″
 • An image of the Red Wall supporters, the World Cup and Doah, Qatar in the background.
 • Includes some of the words from Dafydd Iwan’s iconic ‘Yma o Hyd’ official campaign song.
 • Signed by the artist
 • Prints of this original are also available to purchase
 • Ideally, this piece will not be posted – arranging collection from Pontarddulais or a meeting will be better considering its value. If collection is not an option to you, please contact rhyspadarn@hotmail.com before buying.
 • This piece is currently being professionally framed in ash wood, stained in black. It will be available BEFORE Christmas.

Out of stock