Skip to content

Celf Diwrnod T. Llew Jones Orielodl – Deunydd Digidol

£1.00

  • Pecyn digidol i’w lawrlwytho o 3 ffeil PDF yn seiliedig ar un darn o waith celf T Llew Jones :-
  • 1) Darlun llawn geiriau (du a gwyn) – taflen liwio’ o’r gwaith celf gorffenedig / enghraifft i blant hŷn o’r hyn sy’n bosib iddyn nhw greu gyda’r her ‘Darlun gwag’.
  • 2) Darlun gwag (du a gwyn) – yr her yw i ymchwilio am deitlau llyfrau neu eirfa am T. Llew Jones ac yna ceisio llenwi gwagle’r llun gyda’r geiriau hynny yn steil Orielodl (gweler y daflen ‘Darlun llawn geiriau’ fel enghraifft.
  • 3) Darlun llawn geiriau (lliw) – fersiwn wedi ei liwio o’r daflen ‘Darlun llawn geiriau’.

Bydd y 3 ffeil ar gael i chi eu lawrlwytho yn dilyn y taliad. Caiff linc ei ddanfon i’ch cyfeiriad ebost (PWYSIG: Cofiwch edrych yn eich ffolder ‘Junk). Bydd y linc i lawrlwytho yn para am 7 diwrnod wedi’r taliad. Os ydych yn athro/athrawes mewn ysgol, dwi’n rhoi’r hawl i chi lungopio’r cynnwys gymaint yr hoffech i ddosbarthiadau eich hysgol chi yn unig. Mi fydd hi’n anghyfreithlon i chi rannu’r cynnwys digidol neu wneud copiau ar gyfer ysgolion/sefydliadau eraill. Diolch yn fawr.