Skip to content

Celf Cwpan y Byd 2022 Orielodl – Deunydd Digidol

£3.50

  • Pecyn digidol o daflenni lliwio newydd sbon gan Orielodl i’w lawrlwytho i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd.
  • 7 ffeil PDF sy’n berffaith ar gyfer argraffu ar bapur A4 yn y cartref neu’r ysgol.
  • Teitlau’r taflenni: Y Wal Goch, Together Stronger, Peiriant Gwireddu Breuddwydion, Cymru yng Nghwpan y Byd, Carfan Cymru (Crys Gwag), Carfan Cymru (Crys Llawn Enwau) a Gorau Chwarae, Cyd-Chwarae,

Bydd y 7 ffeil ar gael i chi eu lawrlwytho – yn syth ym mhorwr y wefan ar ol talu ac hefyd ychydig funudau yn ddiweddarach i’r cyfeiriad ebost i chi ddefnyddio wrth dalu. PWYSIG: Cofiwch edrych yn eich ffolder ‘Junk’ – mi fyddwch yn derbyn un ebost gyda’r cadarnhad eich bod wedi talu ac ebost ar wahan yn cynnwys dolenni i’r 7 ffeil PDF ar gyfer lawrlwytho). Os cewch unrhyw broblem, plis cysylltwch trwy ddanfon neges breifat i dudalen Facebook Orielodl. Bydd y linc i lawrlwytho yn para am 7 diwrnod wedi’r taliad – cewch lawrwytho sawl gwaith yn ystod y cyfnod hwn ond cofiwch arbed y ffeiliau ar eich cyfrifiadur chi. Os ydych yn athro/athrawes mewn ysgol, dwi’n rhoi’r hawl i chi lungopio’r cynnwys gymaint yr hoffech i ddosbarthiadau eich hysgol chi yn unig. Mi fydd hi’n anghyfreithlon i chi rannu’r cynnwys digidol neu wneud copiau ar gyfer ysgolion/sefydliadau eraill. Diolch yn fawr.

 

This is a downloadable product. Following payment, you will receive a link to download 7 PDF files (all A4 size and easy to print out at home or at school). The link will be available to you for 7 days after payment. You may download as many times as you like during this time, but remember to save copies to your own computer before the link expires. The downloadable links will appear straight after payment on the web browser and will also be sent to the email address you used during checkout. You will usually receive two emails – one with your order confirmation and another with the downloadable links. IMPORTANT: Check your junk folder as the downloadable links email often goes to there. If you run into any problems, please send a DM to Orielodl’s Facebook page. Permission is granted for schools and clubs to photocopy as many copies as they like of the pack for their own pupils/children, but printing and sharing with other schools and clubs is not permitted. Thank you.